صورت فلکی چیست؟

صورت فلکی به مجموعه ای از ستاره ها گفته میشود که الگویی قابل شناسایی را تشکیل میدهند که از دید زمینی با چشم غیر مسلح تشخیص داده میشوند.این الگو ها به یک جسم یا حیوان شباهت دارند و نام آن جسم یا حیوان را روی این الگو ها گذاشته اند.از هزاران سال قبل نیاکان ما صورت های فلکی را میشناختند و از آن ها جهت مسیریابی استفاده میکردند.دوازده فلکی مربوط به ماه های تولد هستند.شما میتوانید بر اساس ماه تولد از صورت فلکی مربوط به آن یک ستاره نامگذاری کرده و هدیه بدهید.

صورت فلکی ماه تولد

توجه داشته باشید که هر صورت فلکی از تعداد محدودی ستاره قابل مشاهده با چشم غیر مسلح و تعداد بیشماری ستاره قابل مشاهده با تلسکوپ تشکیل شده و همانطور که در قسمت سوالات متداول گفته شده تمامی ستاره های قابل مشاهده با چشم غیر مسلح از قبل نامگذاری شده اند.