فرم سفارش 1

فرم خرید بسته ستاره از OSR

  • توجه داشته باشید که اسم انتخابی شما باید به انگلیسی باشد.
  • صورت فلکی مربوط به ماه تولد و یا یکی از گزینه های دیگر را انتخاب کنید.
  • لطفا یکی از مناسبت ها را انتخاب نمایید.در صورت نبود مناسبت مورد نظر گزینه عمومی را انتخاب نمایید.
  • لطفا اسم شخص یا اشخاص دریافت کننده هدیه را بنویسید،مانند: سارا،امیر،پدر،مادر،سینا و نیلوفر،دوست عزیزم سمیرا و.....
  • لطفا اسم خود را بنویسید و در صورتی که میخواهید بسته بصورت ناشناس ارسال شود این فیلد را خالی بگذارید.
  • در صورت تمایل متن مورد نظر خود را در فیلد بالا بنویسید و یا آن را خالی بگذارید.
  • قیمت: 1,900,000 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .