با چشم غیر مسلح میتوانم ستاره ای که نامگذاری کردم را ببینم؟

خیر،در بهترین شرایط تنها 9000 ستاره با چشم غیر مسلح از دید زمینی میتوانند دیده شوند و تمامی آنها از قبل نامگذاری شده اند. اما با استفاده از اپلیکیشن OSR Star Finder میتوانید ستاره خود را در آسمان شب پیدا کنید. همچنین از طریق سامانه آنلاین One Million Star میتوانید ستاره خود را بصورت سه بعدی تماشا کنید.