چه اسم هایی را میتوانم برای ستاره انتخاب کنم؟

هر اسم یا عبارتی که بخواهید میتوانید انتخاب کنید فقط کافیست که به زبان انگلیسی و کمتر از 35 حرف باشد و شامل کلمه های مبتذل،خشونت آمیز،توهین به ادیان و…نباشد.